Welke voorwaarden hanteert AdBuCal

Op alle door ons uit te voeren activiteiten hanteren wij als algemene voorwaarden de laatste versie van De Nieuwe Regeling (DNR). De DNR is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. Op verzoek kunnen de voorwaarden toegestuurd worden.

Daarnaast is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde kosten van de uitgevoerde advies- en/of calculatiewerkzaamheden.