Wat doet AdBuCal

U zult zich misschien afvragen wat AdBuCal voor u kan betekenen.  Om op die belangrijke vraag een antwoord te kunnen geven zijn de “hoofdactiviteiten” apart benoemd. Hierdoor krijgt u een globaal beeld wat AdBuCal voor u kan betekenen en op welke vragen onder andere  invulling gegeven kan worden.

 

Advisering in de Bodembescherming

 • Welke vloeistofdichte constructies zijn toe te passen om de ondergrond tegen grond- en grondwatervervuiling te beschermen.
 • Hoe moet er invulling worden gegeven op afvoeren van regen- en proceswater.
 • Welke mogelijkheid zijn er om water te reinigen om te kunnen lozen op riolering of “open water”.
 • Hoe moet de vloeistofdichte constructie onderhouden worden en welke herstelmogelijkheden zijn er.
 • Welke betekenis heeft een BAOC (Bewijs Aanleg Onder Certificaat) en VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening).
 • Wat wordt bedoeld met een BedrijfsInterneControle (BIC) en welke eisen worden hieraan gesteld.
 • Welke rol spelen de voorschriften, aanbevelingen en beoordelingsrichtlijnen zoals bijvoorbeeld CUR Aanbeveling 63, 64 en 65, BRL SIKB 7600 en 7700 (met bijbehorende protocollen) in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van vloeistofdichte voorzieningen.

 

Advisering in de GWW-sector (grondwerk, verhardingen en rioleringen)

 • Hoe moeten verhardingen en rioleringen worden aangelegd en aan welke voorwaarden moeten worden voldaan.
 • Welke verharding (bestrating, betonplaten, asfalt) verdient de voorkeur.
 • Welke invloed heeft de ondergrond (veen, zand, klei) op de verharding  en wat is het gevolg hiervan voor het onderhoud.
 • Welke mogelijkheden zijn er in de aanleg van een fundering onder de verharding.
 • Wanneer is een riolering noodzakelijk en welke eisen mogen hieraan gesteld worden.
 • Welke terreinaankledingen (hekwerk, banken, lichtmasten, prullenbakken enz.) zijn mogelijk.

 

Kostenramingen, calculaties en prijsaanbiedingen

 • Welke mogelijkheden zijn er om kostenramingen en/of calculaties van projecten op te stellen.
 • Wie verzorgt vergunningen, tekeningen en berekeningen.
 • Hoe moet een projectomschrijving worden opgesteld.
 • Welke bedrijven kunnen prijsaanbiedingen verzorgen.
 • Hoe moeten prijsaanbiedingen vergeleken en beoordeeld worden.
 • Wie verzorgt de begeleiding en controle tijdens het realiseren van een project.