Wie is AdBuCal

Wie is AdBuCal

Om aan te geven hoe AdBuCal is ontstaan wil ik mij graag eerst aan u voorstellen.

Mijn naam is Dick Wolters en ik ben circa 35 jaar werkzaam in de Bodembeschermende Voorzieningen en in de GWW-sector. Na het beëindigen van mijn studie aan de HTS ben ik direct als calculator gaan werken bij een groot aannemingsbedrijf. Door de omvang van het bedrijf heb ik de mogelijkheid gekregen om in de vele facetten van de GWW-sector ervaring op te doen. Binnen dit zelfde bedrijf heb ik de ontwikkeling van de Bodembeschermende Voorzieningen meegemaakt. Bij dit bedrijf heb ik 12 jaar met plezier gewerkt en veel kennis en ervaring opgedaan.

Omdat Bodembeschermende Voorzieningen met alle bijbehoren aspecten mij bleven boeien ben ik overgestapt naar een bedrijf dat voornamelijk op dit terrein bezig was. In de daarop volgende 23 jaar heb ik de vele facetten in de Bodembeschermende Voorzieningen leren kennen, waarbij  het adviseren, calculeren en aannemen van projecten en de betrokkenheid bij de uiteindelijke realisering van projecten mijn hoofdtaak vormden. Ook ben ik in deze jaren regelmatig lid geweest van landelijk werkende commissies voor het  samenstellen van voorschriften, aanbevelingen en beoordelingsrichtlijnen.  Ik heb dus ruim de gelegenheid gehad veel kennis en ervaring op te doen in het samenstellen van constructies, beoordelen van bodemgestelheid, verhardingen, rioleringen, coatingen enz., te veel om op te noemen.

Na het beëindigen van deze werkzaamheden, doordat het bedrijf gedwongen werd zijn deuren te sluiten, realiseerde ik mij dat hiermee een einde zou komen aan een voor mij boeiende periode. Omdat ik mijn opgebouwde kennis nog niet verloren wil laten gaan heb ik besloten een eigen bedrijf te starten. Op deze manier wil ik mijn ervaring en deskundigheid nog delen met belanghebbenden.